VYSOKÁ ŠKOLA
APLIKOVANÉHO
PRÁVA

www.vsap.cz
info@vsap.cz

VŠAP - Praha
studijni@vsap.cz
Tel: 272 931 435
Fax: 272 931 446
Chomutovická 1443
Praha 11
149 00

VŠAP - Brno
studijni@vsap.cz

 
vstup pro studenty | vyhledávání
| | |

Základní informace

Vysoká škola aplikovaného práva (VŠAP) získala státní souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k působení jako soukromá vysoká škola dne 31. 8. 2001.
Škola má akreditaci k výuce bakalářského studijního programu B6804 - Právní specializace. Vysoká škola aplikovaného práva je jednou z mála českých vysokých škol, která se zaměřuje především na právo. Tomu odpovídá příslušná vědecká a pedagogická činnost školy. Vysoká škola aplikovaného práva pravidelně organizuje konference a semináře s právnickou tématikou, vydává vlastní knihy a vědecký časopis Aplikované právo.
Vysoká škola aplikovaného práva je českou vysokou školou. V souvislosti s tím věnuje škola zásadní pozornost výuce českého právního řádu a jeho jednotlivých součástí.
Nabízíme studium těchto oborů:

  • Právní specializace: Právo v podnikání
  • Právní specializace: Sociálně právní činnost a zaměstnanost

  • Vzhledem k silnému personálnímu složení a kvalitě studia patříme k předním soukromým školám s právnickým zaměřením. V žebříčcích hodnocení vysokých škol uveřejněných 30. ledna 2006, 30. ledna 2007, 28. ledna 2008 a 28. ledna 2009 v Lidových novinách a podle MF Dnes z února 2006 byla naše škola hodnocena jako nejlepší soukromá škola s právnickým zaměřením. Dne 11. února 2008 Lidové noviny vyhodnotily Vysokou školu aplikovaného práva jako nejlepší v žebříčku všech 42 soukromých českých vysokých škol.

    Studium je určeno pro čerstvé maturanty nebo jako doplňující vzdělání pro osoby již pracující, které si chtějí nebo musí dosažené vzdělání doplnit. Zaměstnaným vycházíme vstříc systémem výuky upravenou formou prezenčního studia. Student se v rámci studia seznamuje v potřebném rozsahu s vybranými právními obory a s nezbytnými obecnými předměty, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby souhrn získaných poznatků co nejlépe odpovídal profilu odborného vzdělání absolventa. Určitá pozornost je věnována srovnání české právní úpravy s právními systémy vyspělých západoevropských zemí a mezinárodním právním vztahům České republiky s těmito státy.

    Po úspěšném ukončení studia bakalářského programu získá absolvent titul bakalář (ve zkratce Bc.), který platí nejen v ČR, ale i v celé Evropské unii. Absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím studiu.